Llibres finançats amb èxit

Editeu el vostre llibre sense haver de pagar res

Personatges de Cervelló del segle XIX

Autor: Josep Llurba Rigol

Personatges de Cervelló

Al llarg d’una centúria diverses persones de la població cervellonina o vinculades a ella van fer possible que el desenvolupament industrial, comercial, cultural i associatiu de Cervelló dugués el poble cap uns camins més esperançadors.

Els temps anteriors al segle XIX van ser uns segles on l’economia rural era una economia de pura subsistència. La riquesa estava en mans de la noblesa, que tenien tot el poder econòmic. Un poder econòmic –molt superior a la resta de ciutadans–, que obtenia dels ingressos de l’agricultura i dels immobles. Amb la implantació d’una industria paperera i vidriera a la població (a càrrec de persones emprenedores), s’hi va esdevenir una activitat humana que comportaria una producció de béns i serveis que fins aleshores havien estat inimaginables. Amb la indústria del paper, del vidre i del tèxtil vindria el comerç cervelloní i una certa estabilitat econòmica per a llurs habitants.

El llibre, doncs, està confeccionat seguint el mateix patró de la xerrada col·loqui que vaig tenir l’honor de presentar el dia 26 de gener de 2018 a la sala polivalent de la Biblioteca de Cervelló, basada, sobretot, en unes breus biografies d’unes persones que, a la seva manera, van deixar petjada. Alguns d’aquests personatges avui són coneguts, d'altres se’n sap ben poca cosa i fins i tot no se’n sap res. Per tant, es tracta de donar a conèixer persones que en el seu dia van traçar el camí del Cervelló d’avui.

No obstant això, ens caldria matisar aspectes del llibre a fi d’advertir el lector que quan s’endinsi en la lectura de l’obra no hi veurà un llibre convencional on, per norma general, sempre hi ha un fil conductor que comença i acaba quan el capítol o l’obra arriba al final.

Per tant, aquest llibre s’ha d’interpretar com un llibre de consulta o, si em permeteu l’atreviment, com un diccionari biogràfic en què cada capítol pertany a un determinat personatge, on l’ordre específic dels fets narrats no necessàriament estan vinculats amb la narració anterior o posterior als altres capítols. La trama, doncs, és exclusiva del personatge biografiat.

Notareu, tanmateix, que alguns dels contextos biogràfics, de cadascun de llurs personatges, poden ser repetitius. Això es deu al fet que ens ha semblat oportú anar recordant, si venia a tomb, el parentiu o situacions personals que són complementàries entre els mateixos biografiats, sobretot en personatges polítics que conflueixen en bastants circumstàncies polítiques en moments concrets de les seves vides.

També voldria indicar que molts dels personatges biografiats tenen un relat més aviat escàs per manca de la informació necessària per fer una descripció personal fidedigne de la seva vida; en altres casos ens hi hem pogut esplaiar molt més perquè el currículum obtingut ens ha permès donar-ne més informació.

Aclareixo, però, que tot i haver  esmentat “diccionari biogràfic”, he de confessar que hi ha una anomalia i és que els personatges no surten biografiats per ordre alfabètic, sinó més aviat per ordre cronològic, llevat dels capellans de Cervelló que els he posat al final de l’obra, començant pels més antics fins al darrer del segle XIX.

Per tant, doncs, em plauria que tinguéssiu a bé entendre aquest treball com una simple aportació a la biografia cervellonina del segle XIX, tan escassa i alhora tan necessària per entendre millor el tarannà de la nostra societat.

Josep Llurba Rigol, 2018

Torna a dalt