El sistema Mecenix: engegant un projecte

Editeu el vostre llibre sense haver de pagar res

Passos que han de seguir els autors

Primer, enviar-nos un missatge a info@mecenix.com explicant-nos el vostre projecte/encàrrec. Després, sense esperar resposta nostra, procedir de la següent manera:

Si el futur llibre encara no està maquetat ni dissenyada la portada:

1. Ha d’estar ja escrit, corregit i normalitzat ortogràficament i lingüísticament. (Com a fase prèvia, Nèctar Editorial —l’editorial d’AMBAR COMUNICACIO SL— pot fer, sota pressupost previ, aquest treball de revisió lingüística i ortogràfica).

2. No caldrà, d’entrada, enviar imatges o fotografies, però s’ha d’indicar quantes se n’han d’incorporar al llibre i si són en color o blanc i negre. (Si van inserides en el text se us en demanaran més endavant els originals per fer un bon tractament d’imatges).

3. S’haurà d'enviar el text en format word (. doc o .docx) via correu electrònic a ambar@periodistes.org.

4. Si no figura al document de text, heu d’indicar el títol del llibre i el nom de l’autor/a.

Si el futur llibre ja estigués maquetat i / o dissenyada la portada:

1. Heu d’enviar un pdf (no cal que sigui d’alta resolució) amb el contingut del llibre ja maquetat i un altre pdf (no cal que sigui d’alta resolució) de la portada.

Què heu de fer a partir de l'obertura del projecte a l'estació de mecenatge

1. Remetre l’enllaç que us enviarem a totes aquelles persones que penseu que confien en les vostres capacitats i que poden comprar el llibre.

2. Resoldre les qüestions pendents que inclou l’informe del Comitè de Lectura.

3. Esperar 49 dies, veure com evoluciona el projecte i comentar-nos qualsevol eventualitat que sorgeixi o qualsevol iniciativa que se us acudeixi.

Què heu de fer quan l'estació de mecenatge ens informi que el llibre s'editarà

1. Reenviar-nos el document de formalització contractual que us remetrem per e-mail degudament signat.

2. Comprovar l’estat final de comptes amb què s’ha tancat el projecte. Si sobren diners haureu de decidir si voleu editar més llibres dels previstos inicialment o que us els ingressem com si fossin els vostres teòrics primers drets d’autor. Sabreu quant costa cada exemplar (el pressupost de l’inici ho especifica clarament), de  manera que ens haureu de remetre la vostra proposta.

3. Pensar com heu de presentar el llibre, a qui en regalareu un exemplar o fins i tot com el voleu distribuir. Des d'AMBAR COMUNICACIO SL us podrem orientar, donar-vos pistes i fer-vos noves propostes.

4. Pensar en el vostre nou llibre. Posar-vos a escriure'l. I seguir somiant…

Què heu de fer si l'estació de mecenatge ens indica que no s'ha aconseguit el finançament necessari

1. Atendre les nostres alternatives.

2. Perseverar, perquè cada projecte és un món i cada llibre una aventura.

 

Què farà Mecenix a partir de la recepció del projecte

L’editorial Nèctar (segell editorial d’AMBAR COMUNICACIÓ, SL) gestionarà l’ISBN i el número de dipòsit legal del futur llibre.

Rebem el vostre formulari de demanda.

Rebem la vostra documentació digital via correu electrònic.

De Recepció d’Ambar Comunicació SL es passa el formulari i la documentació al Comitè de Lectura i al Comitè de Pressupost.

El Comitè de Lectura d’Ambar Comunicació, SL llegirà el manuscrit i emetrà un informe que se us farà arribar sobre l’estat del/s document/s. Allà s’indicarà si s’aconsella corregir-lo i totes aquelles qüestions que es consideri que cal tenir en compte per a l’edició. El Comitè de Pressupost afegirà a l’informe del Comitè de Lectura un pressupost/proposta del llibre que es projecta i el sistema de mecenatge que es suggereix.

Es remetrà l’informe complet (en el termini màxim d’una setmana) a l’autor/a o encarregador/a perquè el supervisi.

Un cop rebut el vistiplau de l’autor/a o encarregador/a s’obrirà l’estació de mecenatge al web.

Què farem a partir de l’obertura del projecte a l’estació de mecenatge

1. Enviar un enllaç perquè el pugueu remetre en línia als futurs lectors.

2. Obrir enllaços del projecte on puguem, per divulgar-lo massivament.

3. Esperar 49 dies, veure com evoluciona el projecte i mantenir-vos-en informat cada 15 dies via mail.

Què farem tan bon punt l’estació de mecenatge ens indiqui que hem aconseguit el finançament

El Servei d’Edició d’AMBAR COMUNICACIÓ SL formalitzarà l’acord amb un document que serà remès a l’autor/a o encarregador/a, a efectes de contractació de serveis.

Els tècnics editorials d’AMBAR COMUNICACIÓ, SL procediran a maquetar el contingut i a dissenyar la portada.

Quan el treball estigui llest, us remetrem un pdf de baixa resolució amb el contingut del llibre i el disseny de portada amb dos objectius: que corregiu els possibles errors d’edició i que ens feu arribar una proposta sobre la portada perquè estigueu content del llibre des de la primera pàgina fins a la darrera. No us preocupeu si us heu deixat alguna cosa a la primera revisió: tindreu fins a tres oportunitats de corregir i millorar.

Quan tot estigui al vostre gust, el portarem a imprimir, d’acord amb els criteris establerts a l’informe de pressupost on ja s’especificava el tipus de paper, el tipus de coberta i la modalitat d’enquadernació i impressió.

Quan la impressió estigui llesta, l'autor/a o encarregador/a serà la primera persona a veure el llibre. Us n'enviarem dos exemplars sense càrrec abans d’iniciar el repartiment compromès als mecenes. La resta de llibres estaran a la vostra disposició al nostre despatx editorial. Us els podrem fer arribar per paqueteria cobrant-vos-en els ports.

Què farem si l’estació de mecenatge ens indica que no s’ha aconseguit el finançament

Enviar-vos una comunicació per proposar alternatives.

Seguir-vos animant, perquè no trobar mecenes no significa no merèixer lectors.

Tornar-vos tota la documentació que ens vau fer arribar.


Seguiu l'enllaç, si us plau, per llegir les condicions generals del servei.

Torna a dalt