Tanca finestra

Avís sobre tractament de dades personals

Ambar Comunicació SL, amb domicili a la Ronda del Molí, 60, 08629, Torrelles de Llobregat, Barcelona, Espanya, com a titular d’aquest lloc web, es compromet a utilitzar la informació referida als seus visitants amb especial atenció per salvaguardar-ne la confidencialitat, d’acord amb allò que demana la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que els visitants faciliten voluntàriament i aquelles altres que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, el titular del lloc les farà servir exclusivament per satisfer les peticions expressades pels visitants en el moment d’enviar un formulari de subscripció al finançament d’un llibre, un formulari de contacte o un missatge de correu electrònic, i per informar-los de novetats del lloc web relacionades amb la tramitació de les seves peticions i suscripcions i altres que puguin ser del seu interès. Sota cap concepte s’utilitzaran per a altres finalitats ni es lliuraran a tercers.

A l’efecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s’informa els usuaris del lloc web que aquestes dades s’inclouran en un fitxer de què és titular Ambar Comunicació SL, que en té en tràmit la declaració davant l’AEPD.

Ambar Comunicació SL garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades. Per exercir aquests drets l’interessat s’haurà de dirigir a Ambar Comunicació SL per correu ordinari, o per correu electrònic a través d’info@mecenix.com.

Així mateix, s’informa els usuaris dels formularis i de l’adreça de correu d’aquest lloc que les seves dades arribaran a Ambar Comunicació SL a través d’un servidor web situat fora de territori espanyol, però dins de la Unió Europea.

Tanca finestra