Tanca finestra

Avís sobre tractament de dades personals

Jesús Vila Garcia, amb domicili a la Ronda del Molí, 60, 08629, Torrelles de Llobregat, Barcelona, Espanya, i DNI núm. 38049223R, com a titular d’aquest lloc web, es compromet a utilitzar la informació referida als seus visitants amb especial atenció per salvaguardar-ne la confidencialitat, d’acord amb allò que demana la legislació.

Aquesta informació és de dues menes: les dades que els visitants faciliten voluntàriament i aquelles altres que el servidor recull de manera automàtica a efectes estadístics i de control.

Pel que fa a les dades voluntàries, el titular del lloc les farà servir exclusivament per satisfer les peticions expressades pels visitants en el moment d’enviar un formulari de subscripció al finançament d’un llibre, un formulari de contacte o un missatge de correu electrònic, i per informar-los de novetats del lloc web relacionades amb la tramitació de les seves peticions i suscripcions i altres que puguin ser del seu interès. Sota cap concepte s’utilitzaran per a altres finalitats ni es lliuraran a tercers.

A l’efecte de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s’informa els usuaris del lloc web que aquestes dades s’inclouran en un fitxer de què és titular Jesús Vila Garcia, que en té en tràmit la declaració davant l’AEPD.

Jesús Vila Garcia garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades. Per exercir aquests drets l’interessat s’haurà de dirigir al propietari per correu ordinari, o per correu electrònic a través d’info@mecenix.com.

Així mateix, s’informa els usuaris dels formularis i de l’adreça de correu d’aquest lloc que les seves dades arribaran al propietari a través d’un servidor web situat al Regne Unit, propietat d'Inception Hosting Limited, amb seu a 89 Front Street, Newbiggin By The Sea, Northumberland, UK, i número d'empresa 07504587; servidor que es troba físicament ubicat als racks que la empresa britànica Clouvider té al centre de dades Telehouse 2, de Londres. El servidor està gestionat, igual que el lloc web, per Jordi Casanovas, amb email jordi@casanovas.cc.

Tanca finestra