LLIBRE EN PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

 

Quaderns d’Estudi, núm 30.

Actes de les Jornades d’Història de l’Hospitalet

que es van desenvolupar a Can Riera els dies 16 i 17 d’octubre de 2015

AQUEST PROJECTE S’EDITARÀ GRÀCIES A UN MECENATGE EXTRAORDINARI REBUT PEL CEL’H QUE GARANTEIX LA PUBLICACIÓ D’UN NOMBRE LIMITAT D’EXEMPLARS. L’APORTACIÓ DELS MECENES, EN AQUEST PROJECTE, VA DIRIGIT A POSSIBILITAR L’EDICIÓ DE MES DE 250 EXEMPLARS. L’EDICIÓ ES TANCARÀ QUAN FINALITZI EL DIA 49. LA DISTRIBUCIÓ S’INICIARÀ A PARTIR DEL DIA 50.

De manera especial al que acostumen a ser els continguts dels Quaderns d’Estudi, aquest número 30 que ara presenten, es dedica a reunir les comunicaciones que es van produir durant les Jornades d’Història de l’Hospitalet que es van fer els dies 16 i 17 octubre de 2015 a Can Riera.

El Sumari és el següent:

Presentació. Equip de Coordinació de Quaderns d’Estudi

Àmbit 1. Del segle xii fins el Conveni de l’Hospitalet 1713

Evolució arquitectònica i històrica de l’edifici del castell de Bellvís—masia de la Torrassa, per Ivan Salvadó Jambrina

L’hospital medieval de Provençana, per Eusebio Martínez Valero

L’hospital de Provençana. Resseguint la història d’un establiment

assistencial impròpiament atribuït a l’Orde de Sant Joan de Jerusalem, per Marcel J. Poblet Romeu

Àmbit 2. Les transformacions agràries i industrials

Aportació històrica sobre l’abastament d’aigua a l’Hospitalet. 1789-1903, per Josep Ferret Pujol

El Canal de la Infanta a la finca de la Remonta. Campanya de 2011, per Jordi Chorén Tosar

La indústria tèxtil en mans de les dones. L’Hospitalet, per Mª Pau Trayner Vilanova i Conxa Llinàs Carmona

Àmbit 3. De 1714 a 1890

Les propietats del castell de Bellvís al segle XVIII, per Marta Piera González

Àmbit 4. El temps actual (1890-2015)

L’Hospitalet, ciutat noucentista, per Roger Bastida i Sabido i Oriol Vilanova Fernández

Els objectors de consciència a Can Serra. La lluita antimilitarista i no violenta durant la transició democràtica a l’Hospitalet, per Agustín Castellano Bueno

L’Hospitalet ciutat acollidora?, per Joan Camós i Cabecerán

De Bellvitge a Amadeu Torner, restauraciones y tempestades  en UGT-L’H (1976-1979), por Nicolás Cortés Rojano

El fracàs de la democràcia espanyola. Les eleccions de 1891 a l’Hospitalet i el districte de Sant Feliu, per Manuel Domínguez

Grups juvenils de Bellvitge. Vivac, per Mª Àngeles García-Carpintero

Creuar la línia, per Enric Gil Messeguer

Activisme femení a l’Hospitalet en la dècada de 1970, per Clara Carme Parramon

L’Hospitalet: estratègies d’integració social i adaptació cultural de les migracions espanyoles durant el franquisme, per Clara Carme Parramon

Homenaje a Pura Fernández y a todas las mujeres de Bellvitge en el Cincuenta Aniversario del barrio, per Nelly Peydró Llaneza

La ciutat no autoritzada. El barraquisme a l’Hospitalet de Llobregat, per Daniel Sáez

Gestió i tensions en els primers consistoris de la democràcia (1979-1995), per Jesús A. Vila

Àmbit 5. Estudis diacrònics i generals

Polítiques de la memòria i pràctiques artístiques col·laboratives, per LaFundició

Dones de l’Hospitalet, agents de canvi social, per Mª Pau Trayner Vilanova i Conxa Llinàs Carmona