Llibre en edició i distribució per l’editorial

Quaderns d’Estudi, núm 29 CEL’H

AQUEST PROJECTE S’EDITARÀ GRÀCIES A UN MECENATGE EXTRAORDINARI REBUT PEL CEL’H QUE GARANTEIX LA PUBLICACIÓ D’UN NOMBRE LIMITAT D’EXEMPLARS. L’APORTACIÓ DELS MECENES, EN AQUEST PROJECTE, VA DIRIGIT A POSSIBILITAR L’EDICIÓ DE MÉS DE 250 EXEMPLARS. L’EDICIÓ ES TANCARÀ QUAN FINALITZI EL DIA 49. LA DISTRIBUCIÓ S’INICIARÀ A partir del DIA 50.

 

Seguint la tònica dels continguts dels Quaderns d’Estudi des dels seus inicis, aquest número 29 que ara presentem, té un contingut monogràfic, dedicat a l’anàlisi de la gestió del medi ambient a la ciutat.

En aquest número comptem amb les aportacions de diversos estudiosos sobre les matèries que aquí es refereixen:

Un article sobre l’educació ambiental a les escoles de l’Hospitalet, a càrrec de Genís Pascual, professor de secundària a la ciutat i expert en educació ambiental.

Un estudi de la mobilitat urbana com a instrument de transformació, realitzat per l’enginyer informàtic Marc Folch.

Un treball sobre els interrogants oberts respecte del canvi climàtic i la seva afectació a la ciutat, a càrrec de José Luis Casanova Acha, expert metereólogo.

L’actualització del catàleg de la fauna vertebrada a l’Hospitalet i una anàlisi dels elements imprescindibles per a garantir la biodiversitat, escrit per l’ornitòleg i biòleg, Ricard Gutiérrez.

Una anàlisi històrica sobre les lluites mediambientals de la ciutat des de pràcticament els seus orígens fins als anys vuitanta, a càrrec del periodista i historiador Jesús A. Vila i, finalment, una anàlisi de l’agenda 21 des de la perspectiva d’un canvi de paradigma per afrontar els reptes mediambientals a l’Hospitalet, realitzat pel geògraf i assessor de medi ambient, David Prieto.