Llibre en procés d’edició per l’editorial

Quaderns d’Estudi, núm 27 CEL’H

AQUEST PROJECTE S’EDITARÀ GRÀCIES A UN MECENATGE EXTRAORDINARI REBUT PEL CEL’H QUE GARANTITZA LA PUBLICACIÓ D’UN MÍNIM D’EXEMPLARS. L’APORTACIÓ DELS MECENES EN AQUEST PROJECTE VA DIRIGIT A PODER EDITAR UN NOMBRE SUPERIOR ALS 300 EXEMPLARS. L’EDICIÓ ES TANCARÀ QUAN S’ARRIBI AL DIA 49. LA DISTRIBUCIÓ S’INICIARÀ A PARTIR DEL DIA 50.

 

Seguint la tònica dels continguts dels Quaderns d’Estudi des dels seus inicis, aquest número 27 que ara presentem té un contingut monogràfic centrat sobre un tema de gran interès ciutadà com és el patrimoni històric de la ciutat, referit, en bona part al patrimoni arquitectònic històric i a la seva gestió.

En aquest número comptem amb les aportacions de diversos especialistes en la matèria i amb el concurs del Cap del patrimoni Cultural de l’Ajuntament, Josep Maria Solias que fa un repàs de l’estructura municipal de gestió patrimonial i aprofita per introduir diverses reflexions finals sobre la utilització del patrimoni ciutadà com incentiu pel coneixement.

L’arquitecta hospitalenca i llicenciada en Història de l’Art, Marta Piera, que va gaudir l’any 2011 d’una de les beques del Museu de l’Hospitalet de recerca, recull en el seu article la referència de les masies del terme, ubicant-les en el territori i estudiant pormenoritzadament les tipologies i característiques, en que es va basar el seu treball.

Per la seva banda, el consell de redacció de la revista va poder aconseguir la col·laboració de Jesús Oliver-Bonjoch professor d’Història i Art a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Ramon Llull per reproduir un seu article sobre la transformació de la masia de Can Buxeres en una residència patrícia que havia estat originàriament publicat al número 12 del Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

També al portaveu-coordinador de la Plataforma veinal “Protegim el Canal de la Infanta”, Ireneu Castillo, se li ha demanat un article sobre aquesta infraestructura històrica tan vinculada a la nostra ciutat al desenvolupament agrícola i industrial de primera hora, i sobre les alternatives per la seva preservació, malgrat l’estat general de deteriorament del traçat.

L’arxivera i historiadora Marta de Planell inclou en aquest número un extens estudi sobre els antecedents de la fàbrica Tecla Sala de l’Hospitalet, des de l’existència del molí paperer de Can Basté que aprofitava el cabdal del Canal de la Infanta com a força motriu, fins a la moderna fàbrica tèxtil de l’empresària de Roda de Ter tan vinculada a l’Hospitalet.

Mercè Vidal, professora de la Universitat de Barcelona i especialista en patrimoni municipal, fa un repàs de la figura insigne de l’arquitecte Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de l’Hospitalet durant el primer terç del segle XX i el seu paper rellevant dins la Catalunya nacionalista i a la pròpia ciutat, on va construir el primer gratacels del país l’any 1931.

Per últim, l’historiador i president del CEL’H, Manuel Domínguez, tanca les reflexions sobre el patrimoni muncipal amb un article resum sobre l’evolució històrica d’aquest patrimoni amb unes aportacions finals d’interès al voltant d’altres figures de patrimoni civil que haurien de reclamar l’atenció de la ciutadania.

El volum es tanca amb una nova aportació per la memòria de mestres de la ciutat, amb un article de qui va ser directora de l’Escola Canigó i lluitadora per l’escola pública catalana, Elena Viusà i Vinyals.