Personatges de Cervelló del segle XIX

€0
67.62%
€852
Del total €1260
37
Mecenes
18
Dies per finalitzar
Aquest projecte serà finançat el
11
d'abril
de
2018
 
Comprador lector: €12
Hi ha 11 mecenes en aquest nivell.
El comprador/a lector/a d'aquesta modalitat participa en el projecte adquirint el llibre amb antelació i té la següent contrapartida: el llibre s'enviarà a l'adreça postal que especifiqui, sense càrrec.
Horitzó òptim de mecenes en aquesta modalitat: 30
Llibre firmat: €15
Hi ha 13 mecenes en aquest nivell.
El comprador/a lector/a d'aquesta modalitat participa en el projecte adquirint el llibre amb antelació i té dues contrapartides: el llibre s'enviarà a l'adreça postal que especifiqui, sense càrrec i amb una dedicatòria manuscrita expressa de l'autor.
Horitzó òptim de mecenes en aquesta modalitat: 20
Mecenatge particular: €30
Hi ha 10 mecenes en aquest nivell.
Inclourà el nom del mecenes en el capítol d'agraïments de l'autor/a. Aquest mecenatge dóna dret a dos llibres que s'enviaran a l'adreça postal que s'especifiqui, sense càrrec i amb una dedicatòria manuscrita expressa de l'autor.
Horitzó òptim de mecenes en aquesta modalitat: 10
Mecenatge corporatiu: €75
Hi ha 3 mecenes en aquest nivell.
Inclourà el logo de la corporació o empresa a la pàgina de crèdits del llibre i l'esment, en un capítol d'agraïments de l'autor a l'interior del llibre, de la corporació/empresa o del seu propietari. Aquest mecenatge dóna dret a tres llibres que s'enviaran a l'adreça postal que s'especifiqui, sense càrrec i amb una dedicatòria manuscrita expressa de l'autor/a.
Horitzó òptim de mecenes en aquesta modalitat: 4
Formulari de contacte
Nom
Email
Assumpte
Missatge

Compromís de pagament
   
Nom: *
Cognoms: *
Email: *
Adreça:
Ciutat:
Modalitat:
Preu: 12
 
Pulsar una sola vegada

Personatges de Cervelló del segle XIX

 

Durant al llarg d’una centúria  diverses persones de la població cervellonina o vinculades a ella van fer possible que  el desenvolupament industrial, comercial, cultural i associatiu de Cervelló dugués el poble cap uns camins més esperançadors.
Els anys anteriors al segle XIX van ser uns segles on l’economia rural era una economia de pura subsistència. La riquesa estava a mans de la noblesa  que tenien tot el poder econòmic. Un poder econòmic –molt superior a la resta de ciutadans–, que l’obtenia dels ingressos de l’agricultura i dels immobles. Amb la implantació d’una industria paperera i vidriera a la població (a càrrec de persones emprenedores), s’hi va esdevenir una activitat humana que comportaria una producció de béns i serveis que fins aleshores havien estat inimaginables. Amb la indústria del paper, del vidre i del tèxtil vindria  el comerç cervelloní i una certa estabilitat econòmica per a llurs habitants.
El llibre, doncs,  està confeccionat seguint el mateix patró de la xerrada coŀloqui que vaig tenir l’honor de presentar el dia 26 de gener de 2018, a la sala Polivalent de la Biblioteca de Cervelló, basada, sobretot, en unes breus  biografies d’unes persones  que, a la seva manera, van deixar petjada. Alguns d’aquest personatges avui són coneguts, altres se’n sap ben poca cosa i fins i tot no se’n sap res. Per tant, es tracta de donar a conèixer persones que en el seu dia van traçar el camí del Cervelló d’avui.
No obstant, això, ens caldria matisar aspectes del llibre a fi d’advertir el lector que quan s’endinsi en la lectura de l’obra no hi veurà un llibre convencional on  per norma general sempre hi ha un fil conductor que comença i acaba quan el capítol o l’obra arriba al final.
Per tant, aquest llibre s’ha d’interpretar com un llibre de consulta o si em permeteu l’atreviment com un diccionari biogràfic en què cada capítol pertany a un determinat personatge, on l’ordre específic dels fets narrats no necessàriament estan vinculats en la narració anterior o posterior als altres capítols. La trama, doncs, és exclusiva del personatge biografiat.
Notareu, tanmateix, que alguns dels contextos biogràfics, de cadascun de llurs personatges, poden ser repetitius. Això és degut al fet que ens ha semblat oportú anar recordant, si venia a tom, el parentiu  o situacions personals que són complementàries entre els mateixos biografiats, sobretot en personatges polítics que conflueixen en bastantes circumstàncies polítiques en moments concrets de les seves vides.
També voldria indicar que molts dels personatges biografiats tenen un relat més aviat escàs per manca de la informació necessària per fer una descripció personal fidedigne sobre la seva vida; d’altres ens hi hem pogut esplaiar molt més perquè el currículum obtingut ens ha permès donar-ne més informació.
Aclareixo, però, que tot i haver  esmentat “diccionari biogràfic”,  he de confessar que  hi ha una anomalia i és que els personatges no surten biografiats per ordre alfabètic, sinó més aviat per ordre cronològic seguint l’ordre del temps, llevat dels capellans de Cervelló que els he posat al final de l’obra, començant pels més antics fins al darrer del segle XIX.
Per tant,  doncs, em plauria que tinguéssiu  a bé entendre aquest treball com una simple aportació a la biografia cervellonina del segle XIX, tan escassa i alhora tan necessària per entendre millor el tarannà de la nostra societat.

(De la Presentació del llibre)

L’autor

Josep Llurba Rigol. Nascut l’any 1943, en un ambient de pagès, on la feina era poder anar fent per sobreviure en una situació bastant rocambolesca i allò que menys importava eren els estudis universitaris, perquè la família necessitava el treball dels fills per anar fent  bullir l’olla. Per tant, doncs, la mateixa vida el va portar a fer-se investigador de la història del seu poble.
De formació autodidacte ha anat desgranant la història de Cervelló. Si no hagués estat pel seu esforç continuat, probablement molts episodis de la vida cervellonina estarien per descobrir.
Ha fet història, però també s’ha endinsat en la narrativa i la novel·la. Ha publicat diversos treballs, tots ells relacionats amb les cròniques del poble que el va veure néixer, essent, per tant, un dels autors més prolífics de Cervelló, sobretot en la narració d’una diversitat d’esdeveniments que afecten el seu  poble.