Què he de fer per encarregar l’edició d’un llibre a través de Mecenix?
Omplir el formulari d’encàrrec i esperar que ens posem en contacte amb tu. Has d’adjuntar necessàriament el material del llibre (text i material gràfic) perquè els nostres comitès puguin estudiar el seu contingut i proposar-te el millor projecte de finançament. Un cop aprovat per tu, tot estarà a punt perquè els mecenes se sentin interessats a participar. Després cal esperar 49 dies i veure si tot ha anat bé. Si no s’han aconseguit els diners necessaris, no desesperis, els nostres tècnics et faran una nova proposició respecte del teu projecte.

Per què cal que Mecenix analitzi els materials abans de publicar el projecte a l’estació de mecenatge?
Perquè són els tècnics de l’editora qui han de decidir, primer, sobre els continguts del llibre i després, sobre el preu d’edició. Si no sabem si el llibre és publicable i el seu cost estàndard, no podem iniciar el projecte de recaptació.

Quant de temps he de esperar per tenir una resposta sobre el meu encàrrec?
Ens comprometem a que rebis els informes preliminars (del comitè de lectura i de pressupostos) en una setmana. Llevat que els materials que ens facis arribar siguin especials i requereixin major temps d’estudi i d’anàlisi; en aquest cas, abans d’una setmana també us informarem al respecte.

Puc fer més d’un encàrrec simultani a Mecenix?
Per descomptat, sense cap problema. Cada encàrrec és especial i no altera per res ni el funcionament dels projectes ni de l’empresa.

Quin tipus de llibres puc proposar a Mecenix?
Qualsevol tipus de projecte que tingui com a suport un llibre convencional. No hi ha límits sobre el que tu vulguis, sempre que sigui realitzable sobre paper. Ara bé, no és el mateix un llibre convencional que un projecte específic. De tota manera no et tallis sobre la teva proposta. Els nostres tècnics estudiaran la seva viabilitat com si fos el nostre primer encàrrec i et mantindrem informat sobre això.

¿Qualsevol pot fer un encàrrec?
No, qualsevol no. Ha de ser major d’edat i proposar-nos un projecte realitzable.

Quines coses imprescindibles he de tenir en compte abans d’omplir el formulari d’encàrrec?
El llibre ha d’estar escrit i has de disposar dels materials gràfics que vulguis incloure. No es poden admetre projectes de creació encara que siguin a curt termini, ja que els nostres tècnics necessiten estudiar el contingut i els materials per donar-li viabilitat a l’encàrrec. El que si podràs és corregir alguns aspectes puntuals abans de culminar l’edició i també tindràs 49 dies per acabar de polir el seu contingut sense que alteri substancialment l’extensió.

¿Quin és l’objectiu de finançament?
Són els diners que el comitè de pressupostos fixa per poder fer realitat l’edició. És, per tant, els diners que han d’aportar els mecenix per fer realitat el teu llibre. Aquest objectiu de finançament serà aprovat per tu, abans de publicar a l’estació de mecenatge. Tindràs oportunitat, per tant, de mostrar el teu acord o el teu desacord.

Hi ha un mínim o un màxim establert per a l’objectiu de finançament?
Un mínim, sí. És la quantitat necessària per a l’edició. El màxim no existeix. Ara bé, tots aquells mecenes que s’adhereixin al teu projecte un cop recaptat el mínim per a l’edició, depenen en exclusiva de tu en relació a les compensacions de les opcions de mecenatge. Per exemple, si el compromís és la recepció gratuïta d’un llibre signat, tant l’enviament del llibre com la signatura de l’autor seran responsabilitat del encarregador/autor i no de l’editora.

Quin període s’estableix per obtenir el finançament necessari?
Set setmanes exactes des del dia en que es publica a l’estació de mecenatge. És a dir, 49 dies. A partir del dia 50 s’inicia l’edició o s’anul · la el projecte.

Què passa si s’obté el finançament abans del termini de 49 dies?
El més destacat és que els nostres tècnics d’edició ja sabran que el llibre s’editarà i començaran abans els treballs d’edició. Probablement no hauràs d’esperar tant temps per tenir el llibre a les mans.

Què són les contrapartides al mecenes?
Són els beneficis extres que obté el mecenes per haver confiat en tu i en el teu projecte. Hi ha quatre modalitats de mecenatge. Totes elles tenen compensació, més enllà de l’adquisició del llibre a preu de cost. De tota manera, la millor compensació haurà estat confiar en tu generosament i poder gaudir del teu treball.

Entre quins imports fluctuaran les aportacions dels mecenix?
Les aportacions les fixa l’editora en funció del preu de cost del llibre a editar. Poden variar, però el normal és que per a la modalitat més econòmica estigui entre els 15 i els 20 euros i per a la modalitat de mecenatge corporatiu es pugui situar sobre els 300-500 euros, tot això en funció del projecte concret i del nombre d’exemplars que s’editin finalment.

De quina manera obtinc les aportacions dels mecenix?
Els mecenix del teu projecte es comprometen a abonar la quantitat estipulada mitjançant el sistema pay-pal, només quan el projecte hagi arribat al seu mínim de finançament. L’editora s’encarrega de cobrar l’import del treball d’edició. El que excedeixi a aquest import, que tu coneixeràs d’entrada en l’informe de pressupost, et serà transferit al compte bancari que ens aportis. Les teves dades estaran protegides per la llei i anul · lades amb la finalització de l’encàrrec.

He de pagar per encarregar l’edició del meu llibre a Mecenix?
Ni un sol euro. L’editora fa l’estudi i presenta un pressupost que ja inclou els treballs tècnics d’anàlisi de continguts. Si el projecte tira endavant, és a dir, si s’aconsegueix finançament per editar el llibre, l’editora ja estarà compensada econòmicament. Si el projecte fracassa, l’editora s’esforçarà per aconseguir-te altres projectes alternatius. Si malgrat tot el llibre no s’edita, no et preocupis, tots haurem fet el que haurem pogut … Únicament si aproves l’encàrrec d’edició i després per qualsevol causa et desdius i abandones el projecte, hauràs d’abonar a l’editora un 5% del total del pressupost pels treballs ja realitzats.

Si algú em dóna diners en metàl·lic o em lliura un taló per col · laborar en el finançament del meu projecte de llibre, he de explicar-ho a Mecenix?
No fa cap falta. Aquests diners el pots utilitzar per acabar de cobrir el finançament del llibre o per iniciar-lo. De fet, els qui et donen diners són mecenix directes i els diners han de servir per fer realitat el teu llibre.

¿Mecenix es queda amb algun dret d’autor o de propietat intel · lectual del llibre?
De cap manera. Mecenix és una proposta d’autoedició a través d’intermediaris generosos que adquireixen el llibre per anticipat. Els drets són de l’autor i els llibres editats de la seva sencera propietat, excepte aquells exemplars compromesos a través de l’editora per als mecenix.