Els projectes de mecenatge contemplen quatre modalitats de mecenatge.

Mecenatge corporatiu. Inclourà el logo de la corporació o empresa a la pàgina de crèdits del llibre i la menció, en un capítol d’agraïments de l’autor a l’interior del llibre, de la corporació/empresa o del seu propietari. Aquest mecenatge dóna dret a tres llibres que s’enviaran a l’adreça postal que s’especifiqui, sense càrrec i amb una dedicatòria manuscrita expressa de l’autor.

Mecenatge particular. Inclourà el nom del mecenes en el capítol d’agraïments de l’autor. Aquest mecenatge dóna dret a dos llibres que s’enviaran a l’adreça postal que s’especifiqui, sense càrrec i amb una dedicatòria manuscrita expressa de l’autor.

Llibre signat. El comprador lector d’aquesta modalitat participa en el projecte adquirint el llibre amb antelació i té dues contrapartides: el llibre s’enviarà a l’adreça postal que especifiqui, sense càrrec i amb una dedicatòria manuscrita expressa de l’autor.

Comprador-lector. El comprador lector participa en el projecte adquirint el llibre amb antelació i la seva contrapartida és l’enviament a l’adreça postal que especifiqui, sense càrrec.

Si qualsevol dels mecenes desitgés més llibres dels inicialment adjudicats, ho ha d’especificar en el moment del mecenatge o després, i li seran lliurats a preu de cost.

Atenció: Les contrapartides al mecenatge s’entendran per a aquells mecenes que s’adscriguin al projecte fins que aquest cobreixi el pressupost total. El nombre òptim de mecenes per opció, es fixa en cada projecte. Les contrapartides dels mecenes que s’adhereixin un cop superat el pressupost, van a càrrec de l’usuari autor/encarregador.