Què farem a partir de la recepció del teu projecte de llibre:

L’editorial Nec · tar (segell editorial d’AMBAR COMUNICACIÓ, SL) gestionarà l’ISBN i el número de dipòsit legal del futur llibre.


Rebem el teu formulari de demanda.

Rebem la teva documentació digital via correu electrònic.

De Recepció d’Ambar Comunicació SL es passa el formulari i la documentació al Comitè de Lectura i al Comitè de Pressupost.

El Comitè de Lectura d’Ambar Comunicació, SL llegirà el manuscrit i emetrà un informe que es farà arribar a l’autor / encarregador sobre l’estat del/s document/s. Allà s’indicarà si s’aconsella la seva correcció, i aquelles qüestions que es consideri importants tenir en compte en l’edició. El Comitè de Pressupost afegirà a l’informe del Comitè de Lectura un pressupost/proposta del llibre que es projecta i el sistema de mecenatge que es proposa.

Es remetrà l’informe complet (en el termini màxim d’una setmana) a l’autor/encarregador per a la seva supervisió.

Un cop rebut el vistiplau de l’autor/encarregador s’obrirà l’estació de mecenatge a la web.
Què farem a partir de l’obertura del teu projecte a l’estació de mecenatge:

1. Enviar un enllaç perquè el puguis remetre en línia als teus futurs lectors.

2. Obrir enllaços del teu projecte on puguem, per divulgar-ho massivament.

3. Esperar 49 dies, veure com evoluciona el projecte i mantenir-te informat cada 15 dies via mail.
Què farem des del moment mateix que l’estació de mecenatge ens indiqui que hem aconseguit el finançament necessari per editar el teu llibre:

El Servei d’Edició d’AMBAR COMUNICACIÓ SL formalitzarà l’acord amb un document que serà remès a l’autor/encarregador, a efectes de contractació de serveis.

Els tècnics editorials d’AMBAR COMUNICACIÓ, SL procediran a maquetar el contingut i a dissenyar la portada.

Quan el treball estigui llest, et remetrem un pdf de baixa resolució amb el contingut del llibre i el disseny de portada amb dos objectius: que corregeixis els possibles errors d’edició i que ens facis arribar la teva proposta sobre la portada perquè estiguis content del teu llibre des de la primera pàgina fins la darrera. No et preocupis si t’has deixat alguna cosa a la primera revisió: tindràs fins a tres oportunitats de corregir i millorar.

Quan tot estigui a gust teu, el portarem a imprimir, d’acord amb els criteris establerts a l’informe de pressupost on ja s’especificava el tipus de paper, el tipus de coberta i la modalitat d’enquadernació i impressió.

Quan la impressió estigui llista, tu seràs el primer en veure el teu llibre. T’enviarem dos exemplars sense cap càrrec, abans d’iniciar el repartiment compromès als mecenes. La

resta de llibres estaran a la teva disposició en el nostre despatx editorial. Te’ls podrem fer arribar per paqueteria cobrant-te els ports.
Què farem des del moment mateix que l’estació de mecenatge ens indiqui que no s’ha aconseguit el finançament necessari per a editar el teu llibre:

Enviar una comunicació per a proposar-te altres alternatives.

Seguir-te animant, perquè no trobar mecenes no significa no merèixer lectors.

Remetre’t tota la documentació que ens vas fer arribar.